Rahasto

JCI Senate in Finland Rahasto

Rahaston Historia

JCI Senate in Finland Rahasto – The Senate Foundation -rahaston tarkoituksena on ollut kehittää ja nostaa suomalaisen nuorkauppakamaritoiminnan merkittävyyttä ja arvostusta erityisesti Suomen rajojen ulkopuolella.

Lisäksi tavoitteena on ollut edistää sitä kautta myös suomalaisen elinkeinoelämän kansainvälisiä mahdollisuuksia. Tätä pyrkimystä rahasto toteutti tukemalla taloudellisesti nuorkauppakamarien kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä nuorkauppakamarilaisia kansainvälisissä tehtävissä ja niihin pyrittäessä.

Euroopan Senaatin tehtäviin pyrkiminen kuului tähän yhteyteen.

Rahasto muodostettiin aikanaan Senaatin varsinaisen toiminnan ulkopuolella toimivaksi yksiköksi. Senaatin vuosikokouksessa 16.8.2015 Kokkolassa tehtiin päätös, että rahaston hallinnosta vastaa jatkossa Senaatin hallitus.

Nykytila

Rahaston nimi on JCI Senate in Finland Rahasto.

Rahaston tarkoituksena on tukea Suomen Nuorkauppakamarit ry:tä, sen jäsenyhdistyksiä, yksittäisiä henkilöjäseniä sekä muuta Nuorkauppakamaria tukevaa toimintaa. Rahastosta tehtävistä lahjoituksista ja tuista päättää ja vastaa Suomen Senaatti ry:n hallitus yhdessä Suomen Senaatti ry:n talouspäällikön kanssa. Rahastoon ei enää tehdä uusia lahjoituksia vaan uudet lahjoituksen antajat ohjataan Suomen Nuorkauppakamari ry:n Finland Foundation Rahastoon. Rahastosta pidetään erillistä tiliä Suomen Senaatti ry:n kirjanpidossa ja se esitetään Suomen Senaatti ry:n tilinpäätöksessä. Rahaston hallinnoinnista vastaa Suomen Senaatti ry:n talouspäällikkö, joka raportoi säännöllisesti rahaston asioista Suomen Senaatti ry:n hallitukselle.

Rahaston tilanne tilanne_30.6.2014