REKISTERÖITYNEET

Rekisteröityneet

19.6.2018 mennessä 149 osallistujaa

Etunimi Sukunimi Kamari Status
Maciej Matti Kawecki JCI PL Senate Chairman Senaattori
Heikki Rintala Airiston Nkk Senaattori
Jaana Moberg Aurajoen Nkk Senaattori
Katri Salonen Aurajoen Nkk Senaattori
Arja Vilanko Aurajoen Nkk Senaattori
Katja Häkkinen Espoon Nkk Senaattori
Martti Jaakkola Espoon Nkk Senaattori
Kristiina Jaakkola Espoon Nkk Avec
Marita Johansson Espoon Nkk Senaattori
Vesa Oksanen Espoon Nkk Avec
Susanna Kaharinen Forssan Seudun Nkk Senaattori
Jani Närhi Hangon Nkk Senaattori
Minna Lindeqvist-Närhi Hangon Nkk Avec
Tuula Erolainen Havis Amandan Nkk Senaattori
Salla Laiho Havis Amandan Nkk Senaattori
Susanna Muurman-Ovaska Havis Amandan Nkk Senaattori
Terhi Savikko Havis Amandan Nkk Senaattori
Max Karlsson Havis Amandan Nkk Avec
Harri Kainulainen Helsingin Nkk Senaattori
Eeva-Liisa Kainulainen Helsingin Nkk Avec
Kristiina Mendes Helsingin Nkk Senaattori
Neville Mendes Helsingin Nkk Avec
Jaava Myllyniemi Helsingin Nkk Senaattori
Petri Niskanen Helsingin Nkk Senaattori
Sari Nordblad Helsingin Nkk Senaattori
Pertti Piponius Helsingin Nkk Senaattori
Seija Piponius Helsingin Nkk Avec
Markku Pulli Helsingin Nkk Senaattori
Hannele Pulli Helsingin Nkk Avec
Sarianna Visuri Helsingin Nkk Senaattori
Niko Visuri Helsingin Nkk Senaattori
Heikki Tapionlinna Helsinki Senaattori
Marja Tapionlinna Helsinki Avec
Juhana Peltomaa Hämeenlinnan Nkk Senaattori
Taija Peltomaa Hämeenlinnan Nkk Avec
Leena-Maija Sandholm Imatran Nkk Senaattori
Risto Sandholm Imatran Nkk Avec
Kari Ehari Joensuun Nkk Senaattori
Jarmo Kauppinen Joensuun Nkk Senaattori
Juhana Kurki Joensuun Nkk Senaattori
Asko Männistö Kalajokilaakson Nkk Senaattori
Hilkka Männistö Kalajokilaakson Nkk Avec
Niilo Norppa Kalajokilaakson Nkk Senaattori
Maija-Leena Norppa Kalajokilaakson Nkk Avec
Henna Väätäinen Kalajokilaakson Nkk Senaattori
Jenni Rajahalme Kankaanpään Nkk NPP’18
Leena Roskala Kankaanpään Nkk Senaattori
Tommi Tamminen Kankaanpään Nkk Avec
Sari Toivola Kankaanpään Nkk Senaattori
Jari Toivola Kankaanpään Nkk Senaattori
Leena Ehari Keskuspuiston Nkk Senaattori
Jonna Engblom Keskuspuiston Nkk Senaattori
Ville Engblom Keskuspuiston Nkk Avec
Teea Hurme-Rintala Keskuspuiston Nkk Senaattori
Henri Nordblad Keskuspuiston Nkk Senaattori
Juhani Laamanen Keskuspuiston Nkk Avec
Riitta Saarikangas Keskuspuiston Nkk Senaattori
Marica Schulman Keskuspuiston Nkk Senaattori
Kari Ruokonen Keurusselän Nkk Senaattori
Henrita Ruokonen Keurusselän Nkk Avec
Sari Ollila Kotkan Nkk Avec
Ulla Parviainen Kotkan Nkk Senaattori
Matti Sakara Kouvolan Nkk Senaattori
Hanna-Kaisa Koivisto Lahden Nkk Senaattori
Paula Holtari Lappeenrannan Nkk Senaattori
Jami Holtari Lappeenrannan Nkk Senaattori
Maisa Piesala Luoteisen Keski-Suomen Nkk Senaattori
AP Piesala Luoteisen Keski-Suomen Nkk Senaattori
Jaana Vilpponen Meri-Lapin Nkk Senaattori
Kati Lepistö Metropolin Nkk Senaattori
Arja Simell Metropolin Nkk Senaattori
Johan Simell Espoon Nkk Avec
Risto Jukarainen Mikkelin Nkk Senaattori
Saara Liukkonen Mikkelin Nkk Senaattori
Irma Ajanta-Karvonen Mäntsälän Nkk Senaattori
Ilkka Karvonen Mäntsälän Nkk Avec
Ellimaija Ahonen Pirkanmaan Nkk SNKK DP’18
Satu Holma Pirkanmaan Nkk Senaattori
Annette Mathlin Pirkanmaan Nkk Senaattori
Mika Mathlin Pirkanmaan Nkk Senaattori
Tapio Somppi Pirkanmaan Nkk Senaattori
Tero Fonsen Porin Nkk Senaattori
Riikka Hackselius-Fonsén Porin Nkk Avec
Janne Heilimä Porin Nkk Senaattori
Anne Heilimä Porin Nkk Avec
Jouko Kairtamo Porin Nkk Senaattori
Sirkka-Liisa Kairtamo Porin Nkk Avec
Juha Kiviniemi Porin Nkk Senaattori
Marianne Korkeaoja Porin Nkk Senaattori
Jussi Korpela Porin Nkk Senaattori
Ulla Kotomäki Porin Nkk Senaattori
Marjo Kuisma Porin Nkk Senaattori
Petri Lahtinen Porin Nkk Senaattori
Jouni Lehtimäki Porin Nkk Senaattori
Pauliina Pietarila Porin Nkk Avec
Aaron Michelin Porin Nkk Senaattori
Juha Mäkinen Porin Nkk Senaattori
Tuukka Nieminen Porin Nkk Senaattori
Petri Niskanen Porin Nkk Senaattori
Kirsi-Marja Niskanen Porin Nkk Senaattori
Kari Nummi Porin Nkk Senaattori
Tuulia Pirttilä Porin Nkk Senaattori
Tapio Turpeinen Porin Nkk Senaattori
Seppo Tuumi Porin Nkk Senaattori
Lauri Valtonen Porin Nkk SNKK NP’18
Turo Vihermaa Porin Nkk Senaattori
Teijo Virtanen Porin Nkk Senaattori
Riitta Kilo Porin Nkk Avec
Ilkka Äijälä Porin Nkk Senaattori
Pia Hänninen Porvoon Nkk Senaattori
Petri Moberg Raisio-Naantalin Nkk Senaattori
Antti Gahmberg Rauman Nkk Senaattori
Sini Gahmberg Rauman Nkk Senaattori
Teija Unkila Rovaniemen Nkk Senaattori
Henna Kaariluoto Salon Nkk Senaattori
Harri Leino Salon Nkk Senaattori
Maija-Liisa Leino Salon Nkk Avec
Martti Lepistö Seinäjoen Seudun Nkk Senaattori
Jaana Kullaa-Lepistö Seinäjoen Seudun Nkk Avec
Jouni Malin Seinäjoen Seudun Nkk Senaattori
Jenni Salmenkangas Tammerkosken Nkk Senaattori
Pasi Borgenström Tampereen Nkk Senaattori
Sami Borgenström Tampereen Nkk Senaattori
Jari Huhtala Tampereen Nkk Senaattori
Raimo Kairtamo Tampereen Nkk Senaattori
Jarnå Kanninen Tampereen Nkk Senaattori
Petri Ovaska Tampereen Nkk Senaattori
Juha Raittila Tampereen Nkk Senaattori
Sami Rantanen Tampereen Nkk Senaattori
Reijo Reinvall Tampereen Nkk Senaattori
Janne Romppanen Tampereen Nkk Senaattori
Jarmo Malin Turun Nkk Senaattori
Hanna-Leena Malin Turun Nkk Avec
Janne Puurunen Turun Nkk Senaattori
Osmo Soinio Turun Nkk Senaattori
Heikki Korhonen Vihdin Nkk Senaattori
Ilona Maksniemi Vihdin Nkk Senaattori
Tauno Maksniemi Vihdin Nkk Avec
Sirkka-Liisa Westerlund Vihdin Nkk Senaattori
Mike von Wehrt Vihdin Nkk Senaattori
Marika von Wehrt Vihdin Nkk Avec
Leena Åkerman Vihdin Nkk Senaattori
Pertti Lankinen Ylä-Savon Nkk Senaattori
Tuula Heinonen Ylä-Savon Nkk Avec
Katja Lintunen Ylä-Savon Nkk Senaattori
Matti Nevalainen Ylä-Savon Nkk Senaattori
Minna Paulin Ylä-Savon Nkk Senaattori
Leena Rajatammi Ylä-Savon Nkk Senaattori