REKISTERÖITYNEET

Rekisteröityneet

22.4.2018 mennessä 118 osallistujaa

Etunimi Sukunimi Kamari Status
Heikki Rintala Airiston Nuorkauppakamari Senaattori
Katri Salonen Aurajoen Nuorkauppakamari Senaattori
Arja Vilanko Aurajoen Nuorkauppakamari Senaattori
Katja Häkkinen Espoon Nuorkauppakamari Senaattori
Martti Jaakkola Espoon Nuorkauppakamari Senaattori
Kristiina Jaakkola Espoon Nuorkauppakamari Avec
Marita Johansson Espoon Nuorkauppakamari Senaattori
Vesa Oksanen Espoon Nuorkauppakamari Avec
Tuula Erolainen Havis Amandan Nuorkauppakamari Senaattori
Salla Laiho Havis Amandan Nuorkauppakamari Senaattori
Susanna Muurman-Ovaska Havis Amandan Nuorkauppakamari Senaattori
Terhi Savikko Havis Amandan Nuorkauppakamari Senaattori
Max Karlsson Havis Amandan Nuorkauppakamari Avec
Harri Kainulainen Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Eeva-Liisa Kainulainen Helsingin Nuorkauppakamari Avec
Kristiina Mendes Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Neville Mendes Helsingin Nuorkauppakamari Avec
Petri Niskanen Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Sari Nordblad Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Pertti Piponius Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Seija Piponius Helsingin Nuorkauppakamari Avec
Sarianna Visuri Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Niko Visuri Helsingin Nuorkauppakamari Senaattori
Heikki Tapionlinna Helsinki Senaattori
Marja Tapionlinna Helsinki Avec
Juhana Peltomaa Hämeenlinnan Nuorkauppakamari Senaattori
Taija Peltomaa Hämeenlinnan Nuorkauppakamari Avec
Leena-Maija Sandholm Imatran Nuorkauppakamari Senaattori
Risto Sandholm Imatran Nuorkauppakamari Avec
Kari Ehari Joensuun Nuorkauppakamari Senaattori
Jarmo Kauppinen Joensuun Nuorkauppakamari Senaattori
Juhana Kurki Joensuun Nuorkauppakamari Senaattori
Asko Männistö Kalajokilaakson Nuorkauppakamari Senaattori
Hilkka Männistö Kalajokilaakson Nuorkauppakamari Avec
Jenni Rajahalme Kankaanpään Nuorkauppakamari NPP’18
Leena Roskala Kankaanpään Nuorkauppakamari Senaattori
Tommi Tamminen Kankaanpään Nuorkauppakamari Avec
Sari Toivola Kankaanpään Nuorkauppakamari Senaattori
Jari Toivola Kankaanpään Nuorkauppakamari Senaattori
Leena Ehari Keskuspuiston Nuorkauppakamari Senaattori
Jonna Engblom Keskuspuiston Nuorkauppakamari Senaattori
Ville Engblom Keskuspuiston Nuorkauppakamari Avec
Teea Hurme-Rintala Keskuspuiston Nuorkauppakamari Senaattori
Henri Nordblad Keskuspuiston Nuorkauppakamari Senaattori
Juhani Laamanen Keskuspuiston Nuorkauppakamari Avec
Riitta Saarikangas Keskuspuiston Nuorkauppakamari Senaattori
Sari Ollila Kotkan Nuorkauppakamari Avec
Ulla Parviainen Kotkan Nuorkauppakamari Senaattori
Matti Sakara Kouvolan Nuorkauppakamari Senaattori
Paula Holtari Lappeenrannan Nuorkauppakamari Senaattori
Jami Holtari Lappeenrannan Nuorkauppakamari Senaattori
Maisa Piesala Luoteisen Keski-Suomen Nuork. Senaattori
AP Piesala Luoteisen Keski-Suomen Nuork. Senaattori
Jaana Vilpponen Meri-Lapin Nuorkauppakamari Senaattori
Kati Lepistö Metropolin Nuorkauppakamari Senaattori
Arja Simell Metropolin Nuorkauppakamari Senaattori
Johan Simell Espoon Nuorkauppakamari Avec
Risto Jukarainen Mikkelin Nuorkauppakamari Senaattori
Saara Liukkonen Mikkelin Nuorkauppakamari Senaattori
Ellimaija Ahonen Pirkanmaan Nuorkauppakamari SNKK DP’18
Satu Holma Pirkanmaan Nuorkauppakamari Senaattori
Annette Mathlin Pirkanmaan Nuorkauppakamari Senaattori
Mika Mathlin Pirkanmaan Nuorkauppakamari Senaattori
Tapio Somppi Pirkanmaan Nuorkauppakamari Senaattori
Tero Fonsen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Riikka Hackselius-Fonsén Porin Nuorkauppakamari Avec
Janne Heilimä Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Anne Heilimä Porin Nuorkauppakamari Avec
Jouko Kairtamo Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Sirkka-Liisa Kairtamo Porin Nuorkauppakamari Avec
Juha Kiviniemi Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Marianne Korkeaoja Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Jussi Korpela Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Marjo Kuisma Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Petri Lahtinen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Jouni Lehtimäki Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Pauliina Pietarila Porin Nuorkauppakamari Avec
Aaron Michelin Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Juha Mäkinen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Tuukka Nieminen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Petri Niskanen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Kirsi-Marja Niskanen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Kari Nummi Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Tuulia Pirttilä Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Tapio Turpeinen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Seppo Tuumi Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Lauri Valtonen Porin Nuorkauppakamari SNKK NP’18
Turo Vihermaa Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Teijo Virtanen Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Riitta Kilo Porin Nuorkauppakamari Avec
Ilkka Äijälä Porin Nuorkauppakamari Senaattori
Pia Hänninen Porvoon Nuorkauppakamari Senaattori
Antti Gahmberg Rauman Nuorkauppakamari Senaattori
Sini Gahmberg Rauman Nuorkauppakamari Senaattori
Henna Kaariluoto Salon Nuorkauppakamari Senaattori
Harri Leino Salon Nuorkauppakamari Senaattori
Maija-Liisa Leino Salon Nuorkauppakamari Avec
Martti Lepistö Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari Senaattori
Jaana Kullaa-Lepistö Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari Avec
Jouni Malin Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari Senaattori
Jenni Salmenkangas Tammerkosken Nuorkauppakamari Senaattori
Raimo Kairtamo Tampereen Nuorkauppakamari Senaattori
Jarnå Kanninen Tampereen Nuorkauppakamari Senaattori
Petri Ovaska Tampereen Nuorkauppakamari Senaattori
Janne Romppanen Tampereen Nuorkauppakamari Senaattori
Jarmo Malin Turun Nuorkauppakamari Senaattori
Hanna-Leena Malin Turun Nuorkauppakamari Avec
Janne Puurunen Turun Nuorkauppakamari Senaattori
Osmo Soinio Turun Nuorkauppakamari Senaattori
Heikki Korhonen Vihdin Nuorkauppakamari Senaattori
Ilona Maksniemi Vihdin Nuorkauppakamari Senaattori
Tauno Maksniemi Vihdin Nuorkauppakamari Avec
Sirkka-Liisa Westerlund Vihdin Nuorkauppakamari Senaattori
Mike von Wehrt Vihdin Nuorkauppakamari Senaattori
Marika von Wehrt Vihdin Nuorkauppakamari Avec
Leena Åkerman Vihdin Nuorkauppakamari Senaattori
Matti Nevalainen Ylä-Savon Nuorkauppakamari Senaattori
Leena Rajatammi Ylä-Savon Nuorkauppakamari Senaattori