Vuorovaikutus palkinto

Suomen Senaatti kannustaa vuorovaikutukseen!!

Hyvän vuorovaikutuksen vauhdittamiseen ja tukemiseen paikallisella tasolla nuorkauppakamarilaisten ja senaattoreiden kesken Suomen Senaatissa halutaan Vuorovaikutuspalkinnon avulla saada enemmän painoarvoa senaattoreiden tarjoamalle avulle.  

Senaatin strategian mukaisesti kamareille ja nuorkauppakamarin jäsenille tulee tarjota apua verkostoitumisen, mentoroinnin ja jäsenhankinnan saralla.

Senaatti palkitsee paikallisen nuorkauppakamarin, joka on toimintavuoden aikana parhaiten voinut hyödyntää senaattoreiden tarjoamaa tukea ja opastusta.

Palkinnon arvo on 3.500 € ja ensimmäisen kerran palkintojaetaan 2015 vuosikokouksen yhteydessä ja siten arviointikriteerinä ensimmäinen toimintavuosi on 2014.  Arvostelussa tullaan painottamaan kamarin strategisia mittareita ja suunnitelmallisuutta. 

 

SENAATIN VUOROVAIKUTUSPALKINTO

Lahjoittaja
Junior Chamber International Senate in Finland ry

Kenelle
Tunnustuksena paikalliselle nuorkauppakamarille, joka on toimintavuoden aikana parhaiten hyödyntänyt senaattoreiden tarjoamaan tukea ja apua.

Palkinto
Rahapalkinto, jonka suuruudesta Senaatin hallitus tekee päätöksen vuosittain.

Arvostelu
Palkintohakemuksena käytetään Keskusliiton hakemuskaavaketta. Palkintohakemuksesta tai sen liitteistä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • suunnitelma ja sen dokumentoitu toteutuminen
  • yhteisten tapahtumien määrä
  • osallistuneiden senaattoreiden määrä
  • saavutettujen yhteistyökumppanuuksien määrä/laatu
  • uusien mentorointisuhteiden määrä/laatu
  • uusien jäsenten/koejäsenten määrä
  • kehitysideoiden määrä/laatu

Hakuaika
Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti

Erityistä
Palkintohakemukset toimitetaan Kansalliselle Palkintopäällikölle.

Palkinnon arvostelulautakunnan muodostaa Senaatin hallitus. Arvostelussa painotetaan strategisia mittareita ja suunnitelmallisuutta.

Voittaja julkistetaan SNKK:n vuosikokouksessa ja palkinto luovutetaan Senaatin vuosikokouksessa elokuussa, jolloin voittaja esittelee projektinsa kokoukselle.