Senaatin Vuorovaikutuspalkinto

Senaatin Vuorovaikutuspalkinto

Lahjoittaja

Junior Chamber International Senate in Finland ry.

Kenelle

Tunnustuksena paikalliselle nuorkauppakamarille, joka on toimintavuoden aikana parhaiten hyödyntänyt senaattoreiden tarjoamaan tukea ja apua.

Palkinto

Rahapalkinto, jonka suuruudesta Senaatin hallitus tekee päätöksen vuosittain.

Arvostelu

Palkintohakemuksena käytetään hakemuskaavaketta ”Senaatti – vuorovaikutuspalkintohakemus – POHJA.docx”, joka löytyy M-Filesin palkintopakista.

Palkintohakemuksesta tai sen liitteistä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • suunnitelma ja sen dokumentoitu toteutuminen
  • yhteisten tapahtumien määrä
  • osallistuneiden senaattoreiden määrä
  • saavutettujen yhteistyökumppanuuksien määrä/laatu
  • uusien mentorointisuhteiden määrä/laatu
  • uusien jäsenten/koejäsenten määrä
  • kehitysideoiden määrä/laatu

Hakuaika

Sama kuin kansallisilla palkinnoilla.

Erityistä

Palkintohakemukset toimitetaan kansalliselle palkintopäällikölle sähköpostiin palkinnot(at)jci.fi

Palkinnon arvostelulautakunnan muodostaa JCI Senate in Finland ry:n  hallitus. Arvostelussa painotetaan strategisia mittareita ja suunnitelmallisuutta.

Voittaja julkistetaan SNKK:n vuosikokouksessa ja palkinto luovutetaan Senaatin vuosikokouksessa, jolloin voittaja esittelee projektinsa kokoukselle.

Palkittuja

2017:
2016: Kotkan Nkk, Kunniamaininta: Kajaanin Nkk
2015: Metropolin Nkk
2014: Keskuspuiston Nkk, Senaatin yhdysupseeri