Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2016 -2017

Suomen Senaatin pääasiallinen tehtävä on tukea ja auttaa paikallisia nuorkauppakamareita ja edistää niiden toimintaa. Yhdistys edistää myös jäsenistönsä keskinäistä toimintaa ja ystävyyttä. Senaatti on vahva työelämän suhdetoimintajärjestö.

Suomen Nuorkauppakamareissa parhaillaan tehtävän strategiatyön sekä Suomen Senaatin pitkäaikaisen tahtotilan johdosta Senaatti syventää edelleen yhteistyötä Nuorkauppakamareiden kanssa. Olemme solmimassa erillistä yhteistyösopimusta, jotta käytännöille saadaan turvattua jatkuvuus ja linjakkuus, molempien järjestöjen johdon vaihtuessa vuosittain. Yhteisenä tahtotilanamme on osoittaa näiden kahden järjestön toimivan yhdessä tulevaisuutta rakentaen. Haluamme toteuttaa yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla tässä tärkeässä vaiheessa, ja seuraamme asioiden kehittymistä mahdollisimman tiiviisti.

Toiminta

Tiivistynyt yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa tulee näkymään mm.

  • Senaatin edustus osallistuu kutsuttuna jo Nuorkauppakamareiden järjestäytymiskokoukseen, jossa Nuorkauppakamareiden tulevan vuoden tavoitteet kiteytyvät.
  • Suomen Senaatti ylläpitää edelleen sähköistä online-jäsenrekisteriä (M-Files) yhteistyössä SNKK ry:n kanssa.
  • SNKK:lla on oikeus käyttää Suomen Senaatin jäsentietoja JCI-tiedotukseen ja markkinointiin.
  • Senaatin puheenjohtaja osallistuu SNKK ry:n järjestäytymiskokouksen lisäksi vuosi- ja vaalikokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan aluekokouksiin.
  • Jokaiseen aluekokoukseen nimetään Senaatin lähettiläs osallistumaan kokoukseen sekä viemään senaatin tervehdys kokoukselle.
  • Jäsenistön osallistumista ko. kokouksiin pyritään aktivoimaan.
  • Senaatti jakaa perinteisen Senaatin palkinnon sekä kamareita aktivoivan vuorovaikutuspalkinnon, jota on jaettu vuodesta 2015.

Senaatin strategia ulottuu vuoteen 2017, joten Suomen Nuorkauppakamareiden strategiatyön jatkumona Senaatin strategia on päivitettävä.

Suomen Senaatin sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lappeenrannassa 18.-20.8.2017.

Lisäksi keväällä 2017 ASE organisoi Helsingissä järjestettävän JCI European Senate Summitin, jossa Euroopan Senaatit jalostavat yhteisesti toimintaansa. JCI Senate in Europe President Asko Männistö toimii oman virkansa puitteissa Euroopan Senaatissa ja tuo hallitukselle viestiä sieltä.

Perinteiden mukaisesti Senaatti huomioi merkkipäivää viettävät senaattorit.

Tiedotus

Senaatin ja SNKK:n yhteistyön tiivistäminen heijastuu olennaisesti myös viestinnän aikataulujen synkronisointiin. Senaatin jäsentiedotus hoidetaan sähköisellä eSenaatti-tiedotteella, jäsenkirjeillä sekä SNKK ry:n jäsentiedotteilla kuten Meriitillä.  Käytössä on nettisivujen lisäksi sosiaalinen  media; Facebookin JCI Senate in Finland- suljettu ryhmä sekä twitter-tili. Tiedotuksessa hyödynnetään monikanavaisuutta ja vähintäänkin testataan erilaisia väyliä saavuttaa jäsenistö eri tilanteissa.

Jäsenistö

Tavoitteena on, että kaikki Suomen Senaatin jäsenet maksavat jäsenmaksun oikeuttaen Senaatin jäsenpalveluihin. Uudet senaattorit kontaktoidaan pikaisesti aktivoidaksemme heidät jäseniksi.

Puheenjohtajan teema

Puheenjohtaja toteuttaa teemaa ”Senaatti mahdollistaa”. Teeman tarkoitus on edelleenkin lisätä ja vahvistaa nuorkauppakamarilaisten ja senaattoreiden yhteistyötä sen eri muodoissaan. Erilaisuus on voimavaramme ja rohkeudessa mahdollisuutemme. Jokaiselle senaattorille on luontainen tapa mahdollistaa Nuorkauppakamarin yhä parempi menestys ja tulevaisuus. Yhteiskunnassa on tavattoman suuri tilaus aktiiviselle ja rohkealle tulevaisuuden rakentamiselle, ja siinä johtaminen on avainasemassa, niin omassa kamarissa, työyhteisössä kuin verkostoissakin.

Hallinto

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja Paula Holtari , edellisen vuoden puheenjohtaja Jani Närhi, kokouksessa valittava varapuheenjohtaja sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n asettama edustaja. Lisäksi hallituksen jäseneksi on mahdollisuus valita uusi jäsen, perehtymään hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen toimihenkilöiksi kutsutaan puheenjohtajan erityisavustaja Hanna-Kaisa Koivisto, talouspäällikkö Osmo Soinio,  tiedotuspäällikkö Petteri Peltovuori sekä varapuheenjohtajan erityisavustaja. Euroopan Senaatin edustajana hallituksen kokouksiin kutsutaan JCI Senate in Europe President Asko Männistö.

Laajennettuihin senaatin hallituksen kokouksiin kutsutaan erikseen Senaatin strategiaa toteuttavat alueleaderit. Lisäksi senaatin toimintaa vahvistavat viestinnän tiimin jäsenet.

Talous

Senaatin ja sen hallinnoimien rahastojen varoja on ollut tapana sijoittaa vain pääomaturvatusti. MeSenaatti –rahasto säilyy jatkossakin senaatin hallinnoitavana. Taloushallinnon käytäntöjä on tarkoitus uudistaa sopivan järjestelmän avulla. Muutosten osalta talouden yksityiskohdat täsmentyvät myöhemmin.

Tuotemarkkinointi

Suomen Senaatin Senaattori-tuotevalikoimaa ylläpidetään, markkinoidaan ja myydään jäsenistölle senaatin vuosikokouksessa sekä www-sivujen kautta.