Puheenjohtajan vieraskynä: Vireää senaattoritoimintaa Vihdissä– Siitäkin Vihti on tuttu 1.

50-vuotiaan kamarin 40-vuotinen senaattorius

Nuorkauppakamarista saa ystäviä! Monet kamariaikana solmitut ystävyyssuhteet – kotimaassa tai ulkomailla – kestävät eliniän. Kunniajäsenyys ja senaattoriksi nimitys mahdollistavat nautintaoikeuden kamaritoimintaan vielä aktiivisen jäsenkauden jälkeenkin. Tässä kaksi merkittävintä henkilökohtaista vaikutinta senaattoriudelle. Senaatti on siis verkottumiskanava mukavan meiningin jatkumiselle.

Vihdin ensimmäinen senaattori on Jorma Kirveskallio #27907. Hän sain senaattoriarvonsa vuonna 1979 Oulun vaalikokouksessa. Samoihin aikoihin nimettiin kamariin myös ensimmäinen kunniajäsen, Harri Ring. Hän oli Vihdin kamarin merkittävimmän talousprojektin JC-taskukalenterin luoja.

80-luvulla kunniajäsenten ja senaattoreiden määrä kasvoi tasaiseen tahtiin. 20-vuotiaassa Vihdin Nuorkauppakamarissa vuonna 1988 oli kuusi senaattoria, samoin kuin kunniajäsetä. Heidän ensimmäinen yhteinen ponnistuksensa liittyikin kamarin 20-vuotisjuhliin. Puheenjohtajan uljaat käädyt lahjoittivat entiset puheenjohtajat. Senaattorit ja kunniajäsenet julkistivat samassa juhlassa Senaatin kiertopalkinnoksi Marskin sauvan, jota on jaettu Vihdin kamarissa vuosittain tästä lähtien. Päätöksen palkittavasta tekevät kunniajäsenet ja senaattorit yhdessä ennen vuosijuhlaa.

Painavat perinteet ovat ohjanneet vihtiläisten senaattoreiden ja kunniajäsenten osallistumista kamaritoimintaan. Osallistutaan vuosi- ja/tai vaalikokouksiin ääntenlaskijana, puhekilpailun tuomareina jne. Kamarin tasavuosijuhliin on aina osallistunut vaikuttava joukko entisiä suuruuksia. Runsaslukuisesti käydään myös onnittelemassa tasavuosia täyttäviä JC-konkareita. Vihdin senaattorikunnan vanhin perinne on, että nuorimman senaattorin (= suurimman numeron omaava) vastuulla on huolehtia vanhempien senaattoreiden kuljetukset erilaisiin JC-juhliin ja takaisinkin. Tuohon on liittynyt joskus kommelluksia, useimmiten toki ei.

Kamarin 50v- juhlavuoden 2018 päättyessä on kamarissa 25 senaattoria ja 15 kunniajäsentä. Kunniajäsenten ja senaattoreiden määrän kasvaessa on keskinäisestä yhteydenpidosta tullut suuri kompastuskivi. Heitä ei enää tavoita Vihdin raitilla, vaan porukka on levittäytynyt asumaan ympäri Suomea ja Eurooppaa. Myöskään yhteystiedot eivät pysy ajan tasalla. Painetun JC-matrikkelin kuoleminen on ollut omiaan vielä vaikeuttamaan yhteydenpitoa. Varsinkin vanhemmat senaattorit ja kunniajäsenet eivät ole kokeneet sähköistä yhteystietojen ylläpitoa, eikä myöskään sosiaalisen median käyttöä läheiseksi ja/tai tarpeelliseksi.

2010-luvun alussa otettiin oppia muiden kamareiden senaattorien toiminnoista ja valittiin yhteydenpitäjäksi kamariin ns. sulkasenaattori. Vuosittain vaihtuva yhteyshenkilö paransi tilannetta hieman, mutta kaikkia ongelmia sillä ei vielä poistettu.

Kuva 1. Vihdin Nuorkauppakamarin kantolipin naulaustilaisuus 19.9.2018

Saunan lauteilla tehdään usein merkittäviä päätöksiä. SummerSummit 2014:ssa Kokonjärven Mäntymäellä heräsi ajatus lisätä senaattoreiden ja kunniajäsenten yhteydenpidon ja toiminnan aktiivisuutta. Olihan kamarin 50v-juhlavuosi lähestymässä parin vuoden kuluttua. Myös pitkäaikainen unelma Suomen Senaatin puheenjohtajuuden saamiseksi Vihtiin ja siten mahdollisuus järjestää Senaatin vuosikokous Vihdissä nousi esille. Siis hankkeita, joissa haluttiin mahdollisimman monen olevan mukana.

Tuumasta toimeen. Valikoitui työryhmä valmistelemaan asiaa. Vuonna 2015 perustettiin rekisteröimätön yhdistys Vihdin Senaatti, jonka ensimmäinen puhemies oli Mike von Wehrt. Tärkeänä arvona aktiiviselle toiminnalle oli ja on edelleen: ”Jäsenlähtöistä toimintaa –  Isolla Sydämellä”.

Siinäpä seuraavan jutun aihe……

Vihdissä tammikuussa 2019

Heikki Korhonen
Vihdin Senaatin puhemies 2018-2019

Senaatin palkinto

You may also like...