Gästskrivare: Hälsningar från JCI Mariehamn

Från medlem till senator

2019 är mitt sista år som medlem. Vad händer sista december och det är dags att raderas som ordinarie medlem i M-Files? För mig att vara senator är inte en förlängning av medlemskapet. Min tid som JCI Mariehamn och JCI Finland medlem är slut den sista december. Vad har jag för förväntningar och vad är min roll från 2020 och framåt?

Från och med nästa år skall jag komma ihåg att på kammarens valmöte/årsmöte/föreningsmöte inte lyfta handen och rösta, om jag vill kommentera något väntar jag så länge att medlemmarna har fått kommentera först. Jag skall hålla mina fingrar i styr och inte kommentera alla inlägg på kammarens Facebook-sida, jag ska låta medlemmarna styra och föra diskussionerna även utanför kammarens möten. Från och med nästa  år är min uppgift är att ge stöd till vår lokala kammare, och varför inte till alla lokala kammare om dom frågar om det. Min uppgift är att lyssna, vara glad när verksamheten utvecklas framåt och medlemmarna hittar på nya traditioner, projekt, fester och skolningar.

Det har inte varit något fel på hur verksamheten varit under min medlemstid, men samhälle förändras. Det uppstår nya utmaningar i samhället, dagens ungdomar vill inte exakt samma som jag då jag första gången var på ett JC-event år 2005. Jag hoppas verkligen att jag, alla senatorer och hedersmedlemmar ger stöd till kammaren, medlemmarna, styrelsen och ordföranden när de frågar oss om råd och stöd, men vi ska inte längre vara dom som aktivt påverkar och driver saker.

JCI Mariehamns senatorer träffas på lunch nästan varje månad. Vi har ingen officiell eller inofficiell förening, men vi har en kontaktperson/sammankallare och vi delar ut senatorernas pris till en medlem på kammarens årsfest. Bland JCI Mariehamns senatorer och hedersmedlemmar finns otroligt stor kunskap om det åländska samhället och affärslivet. Senatorerna har lång erfarenhet och vi kunde mer aktivt berätta för nuvarande medlemmar vad vi har haft nytta i arbetsliv tack vare att vi har varit aktiva medlemmar. Hur har vi kunnat använda vårt nätverk, JCI skolningar, ledarskapspositioner och upplevelser? Vi senatorer bör vara aktiva i vårt samhälle som senatorer med våra egna aktiviteter och genom att förverkliga Finlands Senatens ordförandes tema ”att existera”.

Tiden för att rösta på kammarens möten, vara projektledare, projektmedlem, styrelsemedlem eller ta ”the stage” är för mig nästan slut. Jag är redo att göra min sista insats som ordinarie medlem och CEA i JCI Finlands Centralförbund, och efter den sista december släpper jag  taget för att ge ansvar och utrymme till dom yngre. Det kommer bli skoj att vara senator men svårt blir det sluta vara en super aktiv medlem som ger 150 % till icke medlem =)

Terhi Metsola

JCI Mariehamn #76947

JCI Finland CEA 2019


You may also like...