Vieraskynä: Joulupukin senaattorit

Joulupukin senaattorit

Joulupukin senaattorit on epävirallinen rekisteröitymätön yhdistys, joka ei kokoonnu säännöllisesti. Se koostuu  Rovaniemen nuorkauppakamarin senaattoreista, jotka oleilevat Joulupukin lähistöllä, mutta kaikki kamarin senaattorit ovat toimintaan tervetulleita. Puhetta johtaa kulloinkin pienimmän numeron omaava senaattori, joka kutsuu jäsenet koolle ja toimintaan sitä tarvittaessa. Tällä hetkellä puheenjohtaja on lokakuussa senaattoriksi nimitetty Päivi Karkkola #76945.

Historiaa

Ennen Joulupukin senaattoreiden nimeämistä Rovaniemellä toimi epävirallinen senaattoreista koostunut koe- ja uusia jäseniä Start-kouluttanut kolmen henkilön senaattorijoukkue teemalla “0,3 tonnia koulutusta alkavaan Nuorkauppakamaritoimintaan”. Koulutusta järjestettiin kerran vuodessa noin kuuden vuoden ajan aina vuoteen 2004 saakka. Joukkueen vakiojäseninä olivat senaattori “55869 Jarmo Ketola ja “59669 Heikki Herrala. Vierailevana jäsenenä toimi usein “58879 Juha Räätäri Torniolaakson Nuorkauppakamarista. Teeman nimi tuli kouluttajien vähimmäisestä yhteispainosta mutta osaaminen ja tietämys olivat vähintään samaa luokkaa. Koulutukseen kutsuttiin myös halukkaita muista kasialueen kamareista. Koulutusta johti aina kamarin tai kasialueen koulutuksesta vastaava JC. Mukana oli usein myös koulutusvastaava Keskusliitosta.

Joulupukin senaattoreiden perustaminen

Rovaniemen Nuorkauppakamari sai järjestettäväkseen vuoden 2005 kansallisen vaalikokouksen teemalla “Kansalliset Pikkujoulut”: Kamari kutsui silloin senaattorinsa mukaan talkoisiin, jotta kokous saataisiin vietyä kunnialla läpi. Rovaniemen kamarin senaattoreista osallistui lukuisa joukko talkoisiin kokouksen eteen auttaen vetovastuun ottaneita kamarilaisia. Kokous onnistui hyvin ja sai hyvän palautteen kaikilta 750 osallistujalta. Ainoa senaattori, joka otti vastuun ohjelmaosiosta oli #62847 Petri Kangasniemi , joka ansiokkaasti hoiti senaattoriohjelman, johon tuli 95 osallistujaa. Petristä tuli Joulupukin Senaattoreiden ensimmäinen puheenjohtaja.

Joulupukin senaattorit – kohti uutta

Joulupukin Senaattorit ovat vuosien saatossa auttaneet kamarilaisia käytännön tapahtumien ja taloudellisen toiminnan järjestämisessä tarpeen mukaan

Vuonna 2018 päätettiin siirtyä aktiiviseen vaiheeseen ja laatia joulupukin apureille toimintasuunnitelma ja auttaa Rovaniemen nuorkauppakamarin jäsenistöä kehittämään toimintaansa ja myös aktivoida kamarin senaattoreita.

Toimintasuunnitelmassa ovat mukana perinteiset kummi-toiminta ja Start-koulutus. Uusia osioita ovat senaattorien järjestämät rapujuhlat koejäsenille ja jäsenistölle. Tällä toimintamallilla pyritään saamaan aikaan tiivis yhteistyö kamarin kanssa, tuoda esiin hiukan kamarihistoriaa – kertoa “vanhoista hyvistä ajoista” tuoreille kamarilaisille. Järjestelyillä näytetään myös mallia, että miten eri tavoin rapujuhlat voidaan järjestää. Vuosittainen teema vaihtelee.

Kamarin senaattorit ovat taustaltaan hyvin monipuolisia; on yrittäjää, eläkeläistä, hovioikeuden laamannia, rakennuspäälliköä jne. Yhdistämällä voimansa joulupukin senaatti tuo valtavasti lisäarvoa kamaritoimintaan eri tavoin.

Uusi puheenjohtaja Karkkola toteaa, että “Senaatin -ja senaattoreiden- tehtävä on tukea ja auttaa paikallista nuorkauppakamaria ja edistää sen toimintaa. Senaatti palvelee jäsenistöä, ei toisin päin.”

Hyvää tulevaa vuotta 2019,

Joulupukin senaatin puheenjohtaja, Päivi Karkkola #76945

You may also like...