PIDÄ HUOLTA! 17.8. Hyvinvointia ydinsähköllä klo 13, TVO

Tämä Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Posiva Oy:n Olkiluodon yhtiö- ja ydinvoimalaesittely on suunniteltu vain vuosikokoukseen rekisteröityville! TVO on suomalainen energiayhtiö, joka tällä hetkellä tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2).  TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tuotetun sähkön osuus on noin kuudesosa kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä. Mitä rakenteilla oleva OL3 tulee merkitsemään? Milloin OL3 otetaan lopulta käyttöön? OL3:n valmistumisen myötä Suomi ottaa pitkän harppauksen kohti sähköntuotannon omavaraisuutta.
TVO-konserniin kuuluva Posiva Oy on loppusijoituksen edelläkävijä maailmassa käytöstä poistetun poltto-aineen elinkaaren hallinnassa. Posiva valmistelee ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttöönottoa Olkiluodossa 2020-luvulla. Mitä, missä ja milloin?
Opastetun vierailun ohjelma koostuu spesiaalista senaattoreille suunnitellusta yhtiö- ja ydinvoimalaesittelyistä, Sähköä uraanista -tiedenäyttelyyn tutustumisesta sekä vierailusta voimalaitosjäteluolaan. Tarjoilua unohtamatta.
Voimalaitosjäteluolan (VLJ-luola) 60 metrin syvyydessä sijaitsevassa tutkimusperässä pääsee hyvin käsitykseen loppusijoituksen mittasuhteista.

Ilmoittautumiset viimeistään 27.7. Lähtö on Yyteristä klo 13.00 ja paluu noin klo 17.30.
Ohjelma toteutuu, kun osallistujia on vähintään 15. Vierailua varten tarvitsemme osallistujien henkilötiedot (kansalaisuus, nimi, henkilötunnus, kotivaltio, syntymäpaikka). Mukana vierailulla tulee olla ajokortti, passi tai virallinen henkilöllisyystodistus.

Ohjelma kuuluu rekisteröintimaksuun, mutta vaatii pakollisen ilmoittautumisen Lyyti-linkin kautta.

https://www.lyyti.fi/reg/olkiluodon-ydinvoimala

 

You may also like...