Jäsenmaksulaskutuksen uudistaminen

Senaatin jäsenmaksuja on vuosittain jäänyt runsaasti saamatta ja saamisten seurannan tehostamisesta käytiin keskustelua vuosikokouksessa Hangossa viime syksynä. Maksamisen jouduttamiseksi vuosikokous päätti, että maksumuistutuksesta peritään viiden euron huomautusmaksu. Hallitus valitsi kokeiltavaksi tietyn laskutuspalvelun tarjoajan ja verkkopohjaisen laskutusjärjestelmän. Pääosa laskuista lähetettiin sähköpostilla ja maksamattomista laskuista huomautettiin automaattisesti postitse lähteneellä maksumuistutuksella.

Automaattinen muistutustoiminto osoittautui siinä mielessä tehokkaaksi, että jäsenmaksuja kertyi senaatin tilille aiempia vuosia enemmän. Lisäksi jäsenrekisteriä on saatettu paremmin ajan tasalle, kun senaattorit ovat esimerkiksi muistutuksen jälkeen kertoneet jääneensä vaille alkuperäistä laskua virheellisten sähköpostiosoitteiden takia.

Laskutuspalveluita tarjoavan kumppanin käyttämisessä vapaaehtoisten jäsenmaksujen laskuttamiseen on ollut myös haasteita. Automaattiset maksumuistutukset on toimialaan liittyvän sääntelyn vuoksi muotoiltu niin, ettei niiden sisältö sovi parhaalla mahdollisella tavalla tähän käyttöön. Muistutuskirjeissä esimerkiksi kerrotaan maksamatta jättämisen johtavan perintätoimenpiteisiin, mikä ei ole totta. Päänvaivaa on aiheuttanut myös se, että sähköpostilla lähetettäessä osa laskuista ei mene perille. Niiden jäsenten, jotka eivät ole saaneet laskua ei toki tarvitse maksaa huomautusmaksua. Todettakoon vielä selkeyden vuoksi, että senaatin jäsenmaksun myöhästyminen tai maksamatta jättämien ei johda muihin perintätoimenpiteisiin.

Kiitokset kaikille jäsenmaksunsa maksaneille osallistumisesta yhteiseen panostukseen! Ja kiitos kärsivällisyydestä maksumuistutusten osalta! Päättyneen tilikauden laskutuskokemusten jäljiltä meillä on hyvät eväät kehittää ja tehostaa jäsenmaksulaskutusta edelleen.

Osmo Soinio
talouspäällikkö
#70855

You may also like...