Alueleader-toiminnalla lisää vuorovaikutusta

Suomen Senaatin toimintaa on uudistettu viime vuosina mm. alueleader-toiminnalla eli aluevastaavatoiminnalla. Aluevastaavan päätehtävänä on toimia Senaatin oman alueensa yhteyshenkilönä sekä parantaa ja kehittää vuorovaikutusta nuorkauppakamareiden ja Senaatin välillä.

Toiminta on vielä uutta ja siitä syystä aluevastaavatoimintaa ollaan parasta aikaa kehittämässä ja toimenkuvaa tarkentamassa. Mikäli sinulla on ideoita toiminnan kehittämiseksi ota yhteyttä Senaatin varapuheenjohtajaan tai suoraan alueleadereihin.

Alkutalvesta aluevastaavat ovat olleet mukana oman alueensa vuoden 2015 kamareiden hallitusjäsenten koulutustilaisuuksissa kertomassa Senaatin toiminnasta. Tätä samaa käytäntöä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Aluevastaavat ovat:

Teemu Levomäki (alue A)
Saara Liukkonen (alue B)
Kari Ojala (alue C)
Matti Nevalainen (alue D)

Alueleadereiden yhteystiedot.

You may also like...